ZAKOŃCZENIE NAUKI W I LO W NOWOGARDZIE


      Pożegnany kolejny rocznik absolwentów I LO w Nowgardzie.
      Tradycyjnie w ostatni czwartek kwietnia odbył się uroczysty apel z okazji ukończenia szkoły absolwentów I LO z lat nauki 2013-2016. To szczególna uroczystość, podczas której podsumowany i nagradzany zostaje trzyletni dorobek uczniów za szczególne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, sportowej oraz społecznej.


      Na uroczysty apel przybyli licznie zaproszeni goście, rodzice, opiekunowie nauczyciele oraz sami bohaterowie - absolwenci klas trzecich. W gronie zaproszonych gości obecni byli m.in. p. Renata Chomińska - Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Goleniowie, insp. Krzysztof Targoński - Komendant Powiatowy Policji w Goleniowie, ks. Grzegorz Legutko - Proboszcz parafii p.w. WNMP w Nowogardzie, p. Grażyna Rynkiewicz - przedstawiciel parafialnego zespołu Caritas przy parafii WNMP w Nowogardzie - Przyjaciel Szkoły, p. Zdzisław Szmit - Prezes Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi w Nowogardzie oraz p. Józef Korkosz - Przyjaciel Szkoły.
      Po szczególnie ciepłym przemówieniu do absolwentów oraz rodziców p. Kariny Surmy - dyrektor I LO, do życzeń pomyślności na egzaminie maturalnym dołączyła się p. Renata Chomińska.
      Swoje wpisy do Złotej Księgi złożyli uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 lub wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie świadectw z wyróżnieniem, w tej części uroczystości współuczestniczyli również rodzice, którzy odebrali z rąk p. dyrektor Listy Pochwalne. Listy Pochwalne odebrali rodzice uczniów, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 i bardzo dobre zachowanie lub wykazali się wybitnymi osiągnięciami w konkursach, olimpiadach lub zawodach sportowych. Wszyscy ci uczniowie otrzymali również nagrody książkowe za naukę. Podczas uroczystości podziękowania i nagrody otrzymali uczniowie, którzy reprezentowali szkołę w Poczcie Sztandarowym, za udział w szkolnych miniprzedsiębiorstwach, z udział w konkursach i zawodach sportowych. Docenieni zostali także uczniowie, którzy wykazali się wzorową postawą społeczną oraz za działalność w wolontariacie. Na zakończenie wszyscy absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, a klasa o profilu policyjnym dodatkowo otrzymała zaświadczenia o ukończeniu szkolenia policyjnego.
      Finał uroczystości należał do maturzystów, którzy kierowali podziękowania do swoich wychowawców i nauczycieli. Były momenty wzruszenia i refleksji...

J. Machut