KOLEJNY ROCZNIK ABSOLWENTÓW OPUŚCIŁ MURY I LO


       26 kwietnia 2018 r. odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów rocznika 2015-2018. Wśród zaproszonych gości, obecni byli mi.in. Kazimierz Ziemba – Przewodniczący Rady Powiatu w Goleniowie, insp. Krzysztof Targoński – Komendant Powiatowy Policji w Goleniowie, kom. Dorota Zając – Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie oraz Zdzisław Szmit – Prezes Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi w Nowogardzie. W uroczystości wzięli udział także rodzice, opiekunowie, nauczyciele, byli pracownicy szkoły oraz tegoroczni absolwenci.


       Najlepsi uczniowie, którzy uzyskali znaczące osiągnięcia w dziedzinie naukowej, sportowej lub społecznej złożyli wraz z opiekunami wpis do pamiątkowej Złotej Księgi. Kolejnym podniosłym momentem uroczystości było wręczenie Listów Pochwalnych rodzicom absolwentów, którzy uzyskali średnią ocen 4,5 i więcej lub szczególne osiągnięcia. Apel kończący szkołę to czas podsumowania i podziękowań także za inne osiągnięcia lub zasługi. Absolwenci odebrali m.in. nagrody za osiągnięcia w olimpiadach, zawodach sportowych, konkursach, podziękowania za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, za działalność na rzecz szkoły oraz środowiska lokalnego. Po podziękowaniach składanych na ręce absolwentów przyszedł później czas na podziękowania dla nauczycieli i wychowawców, którym nie było końca…
Dziś, po uroczystym zakończeniu pozostaje życzyć absolwentom powodzenia na maturze, która rozpocznie się już 4 maja!
Fot. Andrzej Popow

Jolanta Machut