O SŁUŻBIE I PROFILAKTYCE…
SPOTKANIE UCZNIÓW KLAS POLICYJNYCH Z FUNKCJONARIUSZAMI SŁUŻBY WIĘZIENNEJ


       W ¶rodę, 7 marca uczniowie klasy III C oraz I B, o profilu policyjnym uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami służby więziennej Zakładu Karnego w Nowogardzie.


       W¶ród przedstawicieli nowogardzkiego Zakładu Karnego go¶cili¶my ppłk Edytę Gulbinowicz – Zastępcę Dyrektora ZK w Nowogardzie, kpt Jacka Pędziszczaka – Kierownika Działu Penitencjarnego, por. Przemysława Sońtkę – Rzecznika Prasowego Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie oraz st. szer. Monikę Zapert – młodszego psychologa Działu Penitencjarnego.
      W trakcie spotkania omówiona została struktura organizacyjna jednostki, specyfika służby funkcjonariuszy SW, zasady naboru do służby oraz zadania, jakie wykonuj± poszczególne piony w nowogardzkiej jednostce.
      Spotkanie miało także wymiar profilaktyczny, funkcjonariusze zaprezentowali materiał: „Więzienie - czas stracony”, w ten sposób przedstawili młodzieży konsekwencje tego, jak fatalnie mog± się skończyć zachowania ryzykowne popełniane przez młodych ludzi.
      Uczniowie klasy policyjnej, w trakcie nauki poznaj± specyfikę służb mundurowych wielu formacji, częstokroć specyfikę inn± aniżeli przedstawiana jest w mediach, czy też gło¶nych produkcjach filmowych. Takie spotkania, pozwalaj± na poznanie rzeczywistych realiów w służbie i w pełni ¶wiadom± decyzję o ewentualnym wst±pieniu w jej szeregi.

Jola Machut