O SŁUŻBIE I PROFILAKTYCE…
SPOTKANIE UCZNIÓW KLAS POLICYJNYCH Z FUNKCJONARIUSZAMI SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, cz. II


       Tym razem uczniowie klasy II C, o profilu policyjnym uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami służby więziennej Zakładu Karnego w Nowogardzie. O specyfice służby, strukturze organizacyjnej jednostki, zasadach naboru do służby opowiedzieli: kpt Jacek Pędziszczak – Kierownika Działu Penitencjarnego oraz st. szer. Monika Zapert – młodszy psycholog Działu Penitencjarnego.


       To kolejne spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych, gdzie uczniowie klasy policyjnej poznaj± specyfikę służb innych formacji, częstokroć specyfikę inn± aniżeli przedstawiana jest w mediach, czy też gło¶nych produkcjach filmowych.
      Spotkanie miało także wymiar profilaktyczny, funkcjonariusze zaprezentowali materiał: „Więzienie - czas stracony”, w ten sposób przedstawili młodzieży konsekwencje tego, jak fatalnie mog± się skończyć zachowania ryzykowne popełniane przez młodych ludzi.
      Takie spotkania, pozwalaj± na poznanie rzeczywistych realiów w służbie i w pełni ¶wiadom± decyzję o ewentualnym wst±pieniu w jej szeregi.

Jola Machut