WARSZTATY DLA UCZNIÓW KLASY POLICYJNEJ


      Surfując po sieci należy mieć się na baczności. Młodzi ludzie są narażeni na różne niebezpieczeństwa, z których nie zdają sobie sprawy, nie potrafią niebezpieczeństw rozpoznać lub nie wiedzą, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia. Wychodząc naprzeciw tym problemom Wyższa Szkoła Humanistyczna-Towarzystwo Wiedzy Powszechnej zorganizowała, w ramach programu Akademia Szlifowania Diamentów, wykład na temat cyberprzemocy i cyberprzestępczości.


      Klasa I c, pod opieką pani Krystyny Olesiejko oraz wychowawczyni, pani Moniki Werner – Tomasikiewicz, uczestniczyła w dniu 28.03.2017.r w takim wykładzie. Wykład prowadzony był przez komisarza Daniela Michalskiego reprezentującego Wydział do walki z cyberprzestępczością przy Komendzie Wojewódzkiej w Szczecinie. W trakcie wykładu, który, budząc wiele emocji wśród uczniów zamienił się w pogadankę, zostały uczniom przedstawione cele i zadania Wydziału, zagrożenia, na które jesteśmy narażeni w sieci oraz zostały zaprezentowane i omówione konkretne przykłady oszustw, wyłudzeń, kradzieży danych itp. Zagrożenia zostały usystematyzowane w trzech kategoriach: zagrożenia związane z niewłaściwymi treściami (treści pornograficzne, zawierające przemoc i terroryzm oraz przekazy zachęcające do autodestrukcji), niebezpiecznymi osobami (niezwykła łatwość nawiązywania nowych znajomości) oraz niebezpiecznymi działaniami, na które są narażeni lub które mogą, zupełnie nieświadomie, sami podejmować (agresja werbalna, szkalowanie, ataki ukierunkowane).
      Uczniowie zostali również zapoznani z konsekwencjami, jakie są nakładane na sprawcę w momencie ujawnienia takich działań. Na koniec uczniowie dowiedzieli się, co należy zrobić, by zabezpieczyć się przed niebezpieczeństwami online lub w jaki sposób ich unikać.
      Wykłady były niezwykle interesujące i ważne dla uczniów tym bardziej, że uczniowie realizują innowacyjny program Edukacja Policyjna, więc temat wykłady był ściśle związany z profilem klasy.
      W tym samym dniu odbył się również wykład prowadzony przez panią dr Dorotę Ciechanowską, pod hasłem: Mapa myśli – sposób skutecznej nauki. Mapy myśli to, najprościej rzecz ujmując, wizualizacja konkretnego zagadnienia w formie „mapy”. Składa się ona z centralnego pojęcia, wokół którego zapisane są wszelkie informacje nawiązujące do danego pojęcia. Jest to nietypowy sposób robienia notatek różniący się tym od tradycyjnej notatki, że nie ma tu zbędnych słów tylko same hasła nawiązujące do danego pojęcia. Ten wykład również przekształcił się w warsztaty, ponieważ uczniowie otrzymali zadanie, aby stworzyć własną mapę myśli do hasła : idealny nauczyciel. Oczywiście uczniowie wykazali się tutaj ogromną kreatywnością w tworzeniu wizerunku idealnego nauczyciela jednak na co dzień mapy myśli są tworzone jako obraz przejrzystej, czytelnej notatki będącej formą pomocy naukowej w uczeniu się, zapamiętywaniu pojęć w ich szerokim kontekście.
      Obydwa wykłady cieszyły się dużą popularnością i były atrakcyjne dla młodzieży ze względu na tematykę, która współcześnie młodym ludziom jest szczególnie bliska.

M. Werner-Tomasikiewicz