ANITA ŁUCZKOWIAK - STYPENDYSTKĄ RADY POWIATU W GOLENIOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017


      W czwartek, 27 października podczas sesji Rady Powiatu w Goleniowie nastąpiło uroczyste wręczenie Stypendium Rady Powiatu w Goleniowie na rok szkolny 2016/2017. Owe stypendium przyznawane jest w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Przyznawane jest na 10 miesięcy i ma charakter finansowy.


      W gronie tegorocznych dwóch stypendystek, znalazła się uczennica I LO – Anita Łuczkowiak. Anita uzyskała w roku szkolnym 2015/2016 najwyższą średnią ocen w szkole tj. 5,24 i wzorowe zachowanie. Oprócz wysokich wyników w nauce, na swoim koncie ma również inne osiągnięcia w dziedzinie naukowej.
      Dużym sukcesem uczennicy było uzyskanie Złotego Dyplomu za Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym ALCHEMIK. Anita uzyskała również Wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie – „Eko-Planeta” – w kategorii praca indywidualna – za album „Drzewa naszych lasów”.
      Uczennica podczas XX edycji Okręgowego Konkursu Polskiego Czerwonego Krzyża z Upowszechniania Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym zajęła wysokie VI miejsce.
      Anita to niezwykle sumienna i pracowita uczennica. W szkole bardzo lubiana, koleżeńska, osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Rzetelnie i systematycznie podchodzi do obowiązków szkolnych. Chętnie pomaga swoim rówieśnikom w nauce. Jako reprezentantka klasy o profilu ratowniczo-medycznym aktywnie włącza się w szereg działań podejmowanych przez tę klasę.
      Podczas sesji oprócz wręczenia Stypendium nastąpiło również wręczenie podziękowań i gratulacji na ręce nowogardzkiej Mistrzyni Olimpijskiej p. Ewy Durskiej oraz jej trenera. Tym bardziej miłym dla naszej uczennicy było otrzymanie Stypendium z rąk p. Tomasza Kulinicza – Starosty Goleniowskiego, p. Tomasza Stanisławskiego – Wicestarosty Powiatu Goleniowskiego oraz p. Kazimierza Ziemby – Przewodniczącego Rady Powiatu w Goleniowie w tak znamienitym gronie.
      Anicie serdecznie gratulujemy.

Tekst: J. Machut