KLASA POLICYJNA NA ZAJĘCIACH
W CENTRALNYM OŚRODKU SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ W KOSZALINIE


      Uczniowie klasy policyjnej z wizytą w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Uczniowie podczas zajęć na terenie COSSG wysłuchali historii i początków formacji – Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej oraz przybliżona została im postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po obejrzeniu Sali Tradycji uczniowie odbyli zajęcia z wykładowcą COSSG dotyczące zabezpieczeń dokumentów oraz zabezpieczeń znajdujących się na banknotach pieniężnych.


      Kolejnym etapem zajęć była szczegółowa informacja o specyfice służby oraz zasadach naboru do służby w Straży Granicznej. Uczniowie poznali cały proces rekrutacji poprzez wszystkie jego etapy, szczegółowo dowiedzieli się o teście wiedzy ogólnej oraz o teście sprawności fizycznej. Ostatnim elementem zajęć na terenie ośrodka były zajęcia z oznaczeń granic państwa, ustalenia miejsca granicy państwa w zależności od położenia geograficznego oraz zasad zachowania się w pobliżu miejsca granicy państwa. Zajęcia terenowe na terenie ośrodka z pewnością przybliżyły młodzieży specyfikę służby i zadania, jakie stawiane są przed funkcjonariuszami straży granicznej, ale pozwoliły również bliżej pokazać kolejną formację mundurową.

J. Machut