ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1

       
       
 

27.04.2017 r.
ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018
GIMNAZJALISTO! Już od 9 maja br. rusza rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych.
Poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczące rekrutacji do I LO w Nowogardzie.
regulamin rektutacji
podanie do szkoły
podanie do klasy policyjnej
oświadczenie rodziców
klasa humanistyczna - ulotka
klasa przyrodnicza - ulotka
klasa policyjna - ulotka
26.09.2016r.
 • dni dodatkowo wolne od zajęć w roku szkolnym 2016/2017 - dni dodatkowo wolne w roku szk. 2016/2017

 • 15.09.2015 r.
 • program wychowawczy na lata 2015-2018 - pobierz
  19.09.2015 r.
 • Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 - pobierz

 • 15.09.2013 r.
 • statut ZSO NR 1 - tekst jednolity z dnia 8. 09. 2015 r. - pobierz

 • 18.03.2013 r.
 • zgoda rodziców na wyjazd dziecka na wycieczkę szkolną - pobierz

 • 1.09.2011 r.
 • pięcioletni plan pracy szkoły na lata 2011-2016 - pobierz

 • Przedmiotowe Systemy Oceniania -
  Klasy pierwsze
  Klasy drugie