ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1

       
       
 

28.11.2017 r.
 • Zmiany do Statutu szkoły wprowadzone Uchwałą nr 213 z dnia 28. 11. 2017 r. - pobierz
  15.09.2017 r.
 • Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018 - pobierz

 • 15.09.2017r.
 • dni dodatkowo wolne od zajęć w roku szkolnym 2017/2018 -
  pobierz dokument dni dodatkowo wolne w roku szk. 2017/2018

 • 27.04.2017 r.
  ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018
  GIMNAZJALISTO! Już od 9 maja br. rusza rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych.
  Poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczące rekrutacji do I LO w Nowogardzie.
  regulamin rektutacji
  podanie do szkoły
  podanie do klasy policyjnej
  oświadczenie rodziców
  klasa humanistyczna - ulotka
  klasa przyrodnicza - ulotka
  klasa policyjna - ulotka
  15.09.2015 r.
 • program wychowawczy na lata 2015-2018 - pobierz
  15.09.2015 r.
 • statut ZSO NR 1 - tekst jednolity z dnia 8. 09. 2015 r. - pobierz

 • 18.03.2013 r.
 • zgoda rodziców na wyjazd dziecka na wycieczkę szkolną - pobierz

 • Przedmiotowe Systemy Oceniania -
  Klasy pierwsze
  Klasy drugie
  Klasy trzecie