ŚWIĘTO SZKOŁY – ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ O PROFILU POLICYJNYM


      Były ćwiczenia musztry, był obóz szkoleniowy czas na ślubowanie !!! W miniony czwartek, już siódmy rocznik rozpoczął swoją przygodę z klasą policyjną w naszej szkole, uroczyście składając ślubowanie na sztandar szkoły.


      Po uroczystym ślubowaniu, przemówieniach i obejrzeniu musztry paradnej w wykonaniu uczniów klasy drugiej, wszyscy obecni udali się do sali NDK na II część uroczystości. Tam z rąk Starosty oraz Komendanta Powiatowego uczniowie odebrali pamiątkowe dyplomy, na zakończenie wszyscy mieli okazję obejrzeć i wysłuchać części artystycznej przygotowanej przez uczniów naszej szkoły.
      Wśród przedstawicieli służb mundurowych obecni byli m.in.: Gen. Broni Zdzisław Goral, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie mł. insp. Ryszard Gan, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie mł. insp. Krzysztof Pawlik oraz Zastępca Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie asp. sztab. Piotr Pietrzak.
      W gronie zaproszonych gości, obecni byli także: Starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz, Członek Zarządu Powiatu Goleniowskiego – Andrzej Siwy, Wiceburmistrz Nowogardu Krzysztof Kolibski, Radni Rady Miejskiej w Nowogardzie, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Goleniowie – Renata Chomińska, dyrektor NDK, dyrektorzy i przedstawiciele szkół oraz instytucji kulturalno-oświatowych, gminnych i powiatowych, zakładów pracy i firm, Proboszcz parafii pw. NMP w Nowogardzie – ks. Grzegorz Legutko, rodzice uczniów, przyjaciele szkoły, sympatycy oraz cała społeczność szkolna, a także przedstawiacie lokalnych mediów.

J. Machut