UROCZYSTE ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY POLICYJNEJ I LO W NOWOGARDZIE


      Podobnie, jak w latach ubiegłych cała społeczność szkolna, rodzice oraz zaproszeni goście wyruszyli wspólnie spod budynku szkoły, by punktualnie o godz. 11:00, wziąć udział w uroczystościach na Placu Wolności. Główną część uroczystości zapoczątkował meldunek o gotowości szkoły do uroczystego ślubowania oraz tradycyjne podniesienie flagi państwowej.


      Po wysłuchaniu Hymnu Polski i powitaniu wszystkich gości, nastąpiło uroczyste ślubowanie.
      Pani dyrektor Karina Surma odczytała rotę ślubowania, uczniowie zaś złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Uroczystość ślubowania to także dobra okazja do pewnych podziękowań i podsumowań. Dyrektor szkoły, p. Karina Surma w swoim przemówieniu dziękowała rodzicom uczniów za zaufanie, jakim obdarzyli wybraną przez uczniów szkołę. Szczególne podziękowania p. dyr. skierowała na ręce p. Tomasza Kulinicza – Starosty Goleniowskiego, który wspiera mentalnie, ale i finansowo innowację prowadzoną w tychże klasach. To właśnie dzięki wsparciu finansowemu uczniowie mają zapewnione zajęcia oraz przedsięwzięcia w ramach edukacji policyjnej.
      Pan Starosta, sam również w swoim przemówieniu przyznał, że od początku wspiera inicjatywę utworzenia takiej klasy, a obecnie wszyscy możemy zauważyć, w jak wiele imprez oraz działań włączają się uczniowie klas policyjnych, chociażby podczas imprez sportowych odbywających się na terenie naszego powiatu. Słowa pana Starosty podzielił również Komendant Powiatowy Policji w Goleniowie – insp. Krzysztof Targoński. Komendant dziękując za zaangażowanie młodzieży, zachęcał, by uczniowie nadal wspólnie z Policją zabezpieczali wszelkie przedsięwzięcia na rzecz całej lokalnej społeczności.
      Po przemówieniach zaproszonych gości, odbyła się uroczysta defilada oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów klasy trzeciej. Po części oficjalnej w sali NDK uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy z rąk pana Starosty oraz Komendanta.
      Na zakończenie uroczystości, wszyscy obecni obejrzeli i wysłuchali występ artystyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły, fragmentów sztuki "Sen nocy letniej" Williama Szekspira.
      Wśród zaproszonych gości, swoją obecnością zaszczycili nas w tym roku: Starosta Goleniowski – Tomasz Kulinicz, Członek Zarządu Powiatu Goleniowskiego – Andrzej Siwy, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie – Stanisław Saniuk, Burmistrz Nowogardu – Robert Czapla wraz z zastępcą Krzysztofem Kolibskim, Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Szczecinie – Alina Przerwa wraz z panią wizytator, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Goleniowie – Renata Chomińska.
      Obecni byli także przedstawiciele służb mundurowych, w osobach: Gen. Broni – Zdzisław Goral, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie – insp. Ryszard Gan, Komendant Powiatowy Policji w Goleniowie – insp. Krzysztof Targoński, Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie – podinsp. Małgorzata Figura, Zastępca Dyrektor Zakładu Karnego w Nowogardzie – ppłk Paweł Kowalski.
      Podczas tegorocznego święta gościliśmy także Proboszcza parafii pw. NMP w Nowogardzie – ks. Grzegorza Legutko, Dyrektor NDK, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie, dyrektorów i przedstawicieli szkół i instytucji kulturalno-oświatowych gminnych i powiatowych, dyrektorów i przedstawicieli zakładów pracy i firm, oraz przedstawiacie lokalnych mediów. Szczególnymi gośćmi byli rodzice uczniów, Przyjaciele Szkoły, sympatycy oraz cała społeczność szkolna.

Jolanta Machut