ROK SZKOLNY 2016/2017 ROZPOCZĘTY


      Tradycyjnie 1 września uroczystym apelem rozpoczął się nowy rok szkoły – 2016/2017.


      Pani dyrektor Karina Surma po wakacyjnej przerwie powitała wszystkich nauczycieli, rodziców oraz całą społeczność uczniowską. Szczególnie ciepło powitała nowych nauczycieli, panią Natalię Szurgot – nauczycielkę języka angielskiego, panią Agnieszkę Neryng – nauczycielkę edukacji ratowniczo-medycznej oraz pana Piotra Mońkę – nauczyciela wychowania fizycznego. Uczniom klas pierwszych podziękowała z wybór właśnie naszej szkoły, zaś klasom maturalnym życzyła owocnych przygotowań do egzaminu maturalnego, który już za 8 miesięcy.
      Swoją obecnością zaszczycił nas także pan Andrzej Siwy – Członek Zarządu Powiatu Goleniowskiego, który złożył wszystkim najlepsze życzenia z okazji nowego roku szkolnego, życząc sukcesów w nauce, wspomniał także o ważnym wydarzeniu, jakim była rocznica wybuchu II wojny światowej.
      Kolejnym punktem apelu było uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, ślubowanie na sztandar złożyli, uczniowie, którzy podczas rekrutacji uzyskali najwyższą liczbę punktów. Zaprezentowani zostali także uczniowie, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali znaczące osiągnięcia w dziedzinie naukowej, sportowej lub społecznej.
      Po zakończonej uroczystości uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami.
      Około godz. 12:00 dyrekcja szkoły, delegacja pocztu sztandarowego oraz uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w nowogardzkich obchodach z okazji 77. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

J. Machut