UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY POSZERZAJĄ SWOJĄ WIEDZĘ, UCZESTNICZĄC W PROJEKTACH, WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ORAZ INNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH
  • MAM-PUM - zajęcia z wiedzy o zdrowiu
  • MŁODZIEŻOWE MINIPRZEDSIĘBIORSTWO - zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej - strona projektu