WSPÓLNA NAUKA PODCZAS WYMIANY POLSKO- NIEMIECKIEJ W I LO W NOWOGARDZIE


       1 października odwiedzili nas uczniowie z zaprzyjaźnionego Oskar- Picht Gymnasium z Pasewalku (zaczęliśmy właśnie 21 rok naszej wymiany??). Powitaliśmy naszych gości tuż po 10 rano poczęstunkiem przy kawie. Po miłych słowach pani dyrektor Kariny Surmy rozpoczęliśmy zajęcia.


       Podzieliliśmy się na dwie duże grupy (po 20 osób każda). Pierwsza z nich uczestniczyła w zajęciach przygotowanych przez panią Basię Papuszkę- była to gra symulująca pracę w przedsiębiorstwie, tzw. sprzedaż kaczek. Uczniowie w grupach polsko- niemieckich poznawali zasady popytu i podaży, czyli "jak zostać rekinem biznesu". W tym samym czasie druga grupa pod okiem pani Moniki Werner- Tomasikiewicz i (piszącej te słowa) Doroty Buriak brała udział w lekcji polsko- niemieckiej, uczniowie opracowywali plansze dydaktyczne w obu językach, a następnie odbyło się biegające dyktando (mam nadzieję, że zdjęcia oddadzą te chwile pełne emocji).
     Po obiedzie - mały spacer! Poszliśmy do Miejskiej Biblioteki Publicznej obejrzeć wystawę malarstwa lokalnych twórców oraz wystawę starych fotografii Nowogardu. Wstąpiliśmy również do naszego kościoła.
     Po krótkim podsumowaniu spotkania pożegnaliśmy gości. Umówiliśmy się na następną wymianę, na którą serdecznie zapraszamy chętnych licealistów!
     Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom - spisaliście się na medal! Dziękuję również Pani Monice i Pani Basi- dzięki ich pomysłom i zaangażowaniu ta wymiana była bardzo udana!
     Z pozdrowieniami dla społeczności szkolnej - Dorota Buriak

Dorota Borzeszkowska-Buriak