KOLEJNY RAZ W OSKAR – PICHT GYMNASIUM!


      W dniach 31.05- 01.06.2017), 17 uczniów naszego LO pojechało do Pasewalku w ramach polsko - niemieckiej wymiany młodzieżowej. Warto przypomnieć, że współpracujemy z niemieckim gimnazjum od 1998 roku! Nasi niemieccy koledzy tradycyjnie już zorganizowali dla nas zajęcia tematycznie związane z patronem ich szkoły - Oskarem Pichtem. Otóż zajmował się on niewidomymi, a nawet skonstruował specjalną maszynę do pisania dla takich osób. Mogliśmy zobaczyć jak działają różne urządzenia i gadżety dla niewidomych, uczyliśmy się jak używać różnych przedmiotów, chodzić z laską, spożywać posiłki - oczywiście w pełnej symulacji, gdyż założyliśmy specjalne opaski na oczy, aby nic nie widzieć. Sądzę, że było to ważne doświadczenie.


      Ponadto uczniowie wspólnie uczestniczyli w zajęciach plastycznych oraz w grupach mieszanych odbyli pieszy rajd po mieście. Podczas tego spaceru trzeba było rozpoznać różne miejsca w Pasewalku, sprawdzić jak coś działa, czy kiedy powstało. Oczywiście ważna była umiejętność komunikowania się! Elementem integracji były również wieczorne tańce przygotowane przez miłośników tańca towarzyskiego oraz grill. W tym dniu dodatkową atrakcję stanowiło zwiedzanie Eisenbahnerlebniszentrum - Lokschuppen, czyli starej lokomotywowni. Oprócz starych lokomotyw, oczywiście, zgromadzono tam min. mnóstwo telefonów - od takich na korbkę, poprzez dawne komórki, które mieściły się w walizce, aż po bardziej współczesne modele. Ciekawostką jest to, że tam w starych wagonach sypialnych znajduje się hostel - tam nocowaliśmy. Dodatkowy smaczek stanowi fakt, że kiedyś tymi wagonami podróżowali ważni politycy NRD. A my tam nocowaliśmy, gdyż obecnie znajduje się w tym miejscu hostel ( w wagonach kolejowych!). Organizatorkami wymiany były p. Dorota Borzeszkowska- Buriak oraz p. Monika Werner - Tomasikiewicz (pomagała nam również p. Beata Pietruczyk). Wymiana polsko- niemiecka jest prowadzona według wytycznych Euroregionu POMERANIA (polsko- niemiecka współpraca młodzieży), stamtąd również otrzymujemy dotację, tam składamy wnioski na kolejne programy. Pozdrawiam uczestników wymiany - w tym roku były to same pierwszaki; spisali się doskonale, dali dobry przykład swoim zachowaniem. Zachęcam również innych uczniów do wzięcia udziału w takich wycieczkach! A rewizyta uczniów z Pasewalku już w październiku- liczę na zaangażowanie:

D. Borzeszkowska-Buriak