Z WIZĄTĄ W GIMNAZJUM W PASEWALKU


      W ubiegłym tygodniu, w czwartek i piątek (2- 3.06.2016), 15 uczniów naszego LO pojechało do Pasewalku w ramach polsko - niemieckiej wymiany młodzieżowej. Warto przypomnieć, że współpracujemy z niemieckim gimnazjum od 1998 roku! Tym razem nasi niemieccy koledzy zorganizowali dla nas zajęcia tematycznie związane z patronem ich szkoły - Oskarem Pichtem. Otóż zajmował się on niewidomymi, a nawet skonstruował specjalną maszynę do pisania dla takich osób. Mogliśmy zobaczyć jak działają różne urządzenia i gadżety dla niewidomych, uczyliśmy się jak używać różnych przedmiotów, chodzić z laską, spożywać posiłki – oczywiście w pełnej symulacji, gdyż założyliśmy specjalne opaski na oczy, aby nic nie widzieć. Sądzę, że było to ważne doświadczenie.


      Inne zajęcia służyły integracji naszych grup, np. robiliśmy wspólnie papier czerpany, uczestniczyliśmy w różnych lekcjach (zawsze jesteśmy ciekawi, jak tam uczą nauczyciele), wspólnie przeprowadziliśmy zajęcia biologii, badaliśmy czystość wody z rzeki Uecker.
      W czwartek dodatkową atrakcję stanowiło zwiedzanie Eisenbahnerlebniszentrum – Lokschuppen, czyli starej lokomotywowni. Oprócz starych lokomotyw, oczywiście, zgromadzono tam min. mnóstwo telefonów - od takich na korbkę, poprzez dawne komórki, które mieściły się w walizce, aż po bardziej współczesne modele. Ciekawostką jest to, że tam w starych wagonach sypialnych znajduje się hostel - tam nocowaliśmy. Dodatkowy smaczek stanowi fakt, że kiedyś tymi wagonami podróżowali ważni politycy NRD.
      Elementem integracji były również wieczorne tańce przygotowane przez miłośników kultury country. Ponadto wspólnemu poznawaniu się służyła gra miejska, podczas której w grupach mieszanych uczniowie odszukiwali wyznaczone punkty w Pasewalku.
      Organizatorkami wymiany były p. Dorota Borzeszkowska- Buriak oraz p. Monika Werner - Tomasikiewicz (pomagała nam również p. Beata Pietruczyk). Wymiana polsko- niemiecka jest prowadzona według wytycznych Euroregionu POMERANIA (polsko-niemiecka współpraca młodzieży), stamtąd również otrzymujemy dotację, tam składamy wnioski na kolejne programy.
      A sprawozdanie miał napisać Gracjan Puch z II A - zapytajcie go jak było w Pasewalku
      Pozdrawiam uczestników wymiany – spisali się doskonale, dali dobry przykład swoim zachowaniem. Zachęcam również innych uczniów do wzięcia udziału w takich wycieczkach!

D. Borzeszkowska-Buriak