ROK SZKOLNY 2012/2013


20.05.2013 r.
INNOWACJE PEDAGOGICZNE
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów oraz potrzebom rynku pracy, w naszej szkole realizujemy innowacje pedagogiczne.
 • EDUKACJA POLICYJNA

 • program zajęć realizowanych w klasach policyjnych.
  Uczniowie w ramach lekcji poznają zasady prawa karnego, udzielania pierwszej pomocy, funkcjonowania policji. W czasie zajęć odbywają się spotkania z osobami, które na co dzień mają do czynienia z różnymi aspektami pracy służb mundurowych. Uczniowie odwiedzają posterunki policji oraz komendy a także wyjeżdżają na zajęcia praktyczne do szkół policji. Młodzież odbywa tygodniowe praktyki w komendach policji a szczególną popularnością cieszą się zajęcia z posługiwania się bronią palną. Przyszli policjanci już teraz zabezpieczaja szereg imprez, które odbywaja się na terenie powiatu, wspomagając znacząco pracę służb porządkowych.
  Wszelkie informacje na temat prowadzonych działań, umieszczane są na bieżąco w zakładce aktualności

 • MINIPRZEDSIĘBIORSTWO

 • program zajęć dodatkowych dla uczniów chętnych. W ramach innowacji uczniowie zakładają i prowadzą działalność gospodarczą. W bieżącym roku szkolnym powstały dwie firmy uczniowskie, które zajmowały się ozdabianiem włosów oraz produkcją koktajli.
  Program realizowany jest we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
  13.05.2013 r.
  EMULSJE, OLEJE, FERMENTACJE CZYLI O DOŚWIADCZENIACH NA CHEMII
  Cóż to za hałas pod 16? Śmiech, krzyki, oklaski?! Czyżby nie było nauczyciela? Nie, to Jakub z Darią robią doświadczenia. Na bardzo prostych przykładach tłumaczą kolegom, na czym polega proces fermentacji mlekowej, octowej a także alkoholowej.
  W naszej szkole każdy może przygotować na lekcję chemii prezentację materiału, który go interesuje. Jeśli doświadczenia są skomplikowane lub niebezpieczne - pomaga nauczyciel.
  czytaj więcej
  zobacz zdjęcia
  10.04.2013 r.
  SUKCESY UCZNIÓW
  Działania podejmowane przez szkołę obfitują w liczne sukcesy uczniów na szczeblu krajowym, wojewódzkim i w regionie.
  Szczegółowe informacje na temat sukcesów uczniów w bieżącym roku szkolnym w zakładce sukcesy uczniów.
  14.01.2013 r.
  INDYWIDUALNY PROGRAM LUB TOK NAUKI
  Dla uczniow wybitnie zdolnych prowadzone są zajęcia indywidualne w ramach indywidualnego toku lub programu nauki. Zajecia takie organizujemy na wniosek rodziców, nauczycieli lub pełnoletniego ucznia.
  W bieżącym roku szkolnym indywidualny program języka polskiego realizowała uczennica, która w poprzednim roku szkolnym zdobyła tytuł finalistki Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz otrzymała szereg wyróźnień i tytułów laureata w ogólnopolskich konkursach literackich.
  13.01.2013 r.
  Odkrywanie talentów w szkole, to bogata oferta zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych. Każdy uczeń może wybrać coś dla siebie. Zajęcia organizowane są indywidualnie lub grupowo, w zależności od potrzeb młodzieży.
  ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
  Ofertujemy zajęcia humanistyczne, matematyczne, przyrodnicze, ekonomiczne, sportowe, artystyczne i inne.
  Szczegółowe informacje na temat zajęć w zakładce zajęcia pozalekcyjne.
  PROJEKTY UNIJNE
  Oprócz popularnych kółek przedmiotowych, młodzież może wybierać z bogatej oferty zajęć realizowanych z funduszy europejskich. W bieżącym roku szkolnym prowadzone są zajęcia z matematyki, biologii, informatyki, fizyki, języka angielskiego oraz przedsiębiorczości.
  Szczegółowe informacje o zajęciach realizowanych z funduszy europejskich w zakładce projekty unijne.
  10.10.2011 r.
  ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH
 • JĘZYK NIEMIECKI
 • - w celu podnoszenia kompetencji językowych, szkoła już od 15 lat organizuje wymianę miedzynarodową z gimnazjum w ramach współpracy euroregionu Pomerania. Corocznie organizujemy wyjazdy młodzieży do Pasewalku oraz gościmy u siebie uczniów ze strony niemieckiej.
  Szczegóły współpracy w programie edukacyjny
  "WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY W REJONIE PRZYGRANICZNYM EUROREGIONU POMERANIA."
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • - uczniowie rozwijają i doskonalą swoje umiejętności językowe w ramach projektu "Szkoła Sukcesu" finansowanego z funduszy europejskich. Na zajęcia dodatkowe z tego przedmiotu przeznaczono 300 godzin lekcyjnych na trzy lata trwania projektu.
  Dla uczniów chętnych realizowane są zajęcia eTwinningu, na których poprzez portale internetowe młodzież wymienia doświadczenia z uczniami Istituto Magistrale "N. Tommaseo" we Włoszech.