OBÓZ SZKOLENIOWY DLA KLAS POLICYJNYCH


      W dniach 10–12.10.2016 r. klasy o profilu policyjnym I Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie, pod opieką swoich wychowawców oraz opiekunów wzięły udział w obozie szkoleniowym w Szczecinie. Pierwszego dnia, po przybyciu do Szczecina młodzież uczestniczyła w zajęciach dydaktycznych z funkcjonariuszami Izby Celnej w Szczecinie.


      Spotkanie miało formę wykładów na temat codziennej pracy funkcjonariuszy Izby Celnej oraz zakresu ich obowiązków. Na zajęciach składających się z IV modułów omawiano m.in. kwestie dotyczące przewożenia rzeczy i zwierząt, zagadnienia dotyczące podrabiania własności, znaków towarowych, a także praw autorskich. Wśród zagadnień znalazł się także temat cyberprzemocy oraz omówione zostały kierunki przemytu. Po południu zaplanowana była musztra, po której uczniowie udali się na obiadokolację. Po posiłku był czas na zakwaterowanie się i chwilę odpoczynku. Wieczorem cała grupa, w ramach integracji, udała się do Multikina na wieczorny seans filmowy.
      Następny dzień rozpoczął się półgodzinną poranną zaprawą. Po śniadaniu uczniowie udali się do jednostki Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie, skąd policyjnymi autobusami zostali przewiezieni na plac manewrowy, gdzie mogli zobaczyć ćwiczenia Oddziału Prewencji. Przygotowana została również prezentacja najnowszego sprzętu, którymi dysponuje Oddział Prewencji. Zaprezentowano także metody i techniki zatrzymywania osób, które są agresywne i niebezpieczne. Po tym spotkaniu klasy uczestniczyły w ćwiczeniach musztry na Jasnych Błoniach. Wieczorem wszyscy zasiedli przed telewizorami, aby kibicować kadrze narodowej w meczu eliminacyjnym Polska – Armenia.
      W ostatnim dniu obozu młodzież, po porannej zaprawie i śniadaniu, uczestniczyła w zajęciach dydaktycznych przygotowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w Szczecinie. Podzielni na dwie grupy mogli zapoznać się z codziennymi zajęciami i obowiązkami pracowników archiwum oraz obejrzeć nowoczesny sprzęt w jaki wyposażona jest Straż Graniczna. W ramach zajęć uczniowi uczestniczyli w spotkaniu z pirotechnikami pełniącymi służbę w Porcie Lotniczym w Goleniowie. Spotkanie budziło wiele emocji, tym bardziej, że omawiane były kwestie zagrożeń czyhających na podróżnych oraz formy zapewnienia bezpieczeństwa.
      Dzięki tym zajęciom uczniowie klas I mogli sobie odpowiedzieć na pytanie czy klasa o profilu policyjnym jest trafnym wyborem. Dodatkowo wczesne wstawanie, zaprawa poranna, kilometry przebyte w ciężkich butach, godziny musztry - to wszystko zapewne sprawiło, że większość z nich zadało sobie pytanie, idąc za tekstem piosenki: „I co ja robię tu”. Sądząc jednak po zaangażowaniu i chęciach wielu z nich odnalazło swoje miejsce w klasie.
      Uczniowie starszych klas mogli już po raz kolejny przeżyć uroki takiego wyjazdu. Mimo tego, i z ich strony widać było zaangażowanie. Dzięki takiej postawie uczniowie naszej Szkoły wywoływali pozytywne wrażenia- ćwicząc musztrę na Jasnych Błoniach, uczestnicząc w zajęciach we wspomnianych jednostkach- byli chwaleni za postawę i wizerunek.
      Obóz był dla wszystkich uczniów doskonałą okazją - sprawdzianem swoich umiejętności, kondycji fizycznej. Jednocześnie młodzież miała okazję do zapoznania się z codzienną pracą i obowiązkami służb mundurowych, które na co dzień dbają o porządek i bezpieczeństwo w naszym regionie. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby wyjazd młodzieży pełnił funkcję edukacyjną.

wychowawcy klas policyjnych