OBÓZ SZKOLENIOWY KLAS POLICYJNYCH W KOSZALINIE - PODSUMOWANIE


      Tradycją naszej szkoły stały się coroczne obozy, na które wyjeżdżają uczniowie klas o profilu policyjnym. Również w tym roku ponad 70 uczniów wzięło udział w 3-dniowym obozie w Ustroniu Morskim i Koszalinie. Obóz został zorganizowany w dniach 10.10. – 12.10. 2017 r.


      Tradycją naszej szkoły stały się coroczne obozy, na które wyjeżdżają uczniowie klas o profilu policyjnym. Również w tym roku ponad 70 uczniów wzięło udział w 3-dniowym obozie w Ustroniu Morskim i Koszalinie. Obóz został zorganizowany w dniach 10.10. – 12.10. 2017 r.
      W pierwszym dniu grupa wzięła udział w zajęciach zorganizowanych przez Centrum Sił Powietrznych w Koszalinie. Podzieleni na dwie grupy uczniowie, pod opieką przewodników, zwiedzali teren jednostki oraz oglądali zasoby miejscowego Muzeum Sił Powietrznych. Następnie po zakwaterowaniu w ośrodku wypoczynkowym GACEK w Ustroniu Morskim klasy ćwiczyły musztrę a klasa IIc, w ramach zbliżającego się Święta Szkoły, trenowała pokaz musztry paradnej.
      Następny dzień był również pełen wrażeń i emocji, bo uczniowie wzięli udział w zajęciach zorganizowanych przez Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Na terenie jednostki powitał nas major Tomasz Juszkiewicz, który krótko przedstawił historię obiektu oraz omówił zasady pobytu obowiązujące na terenie jednostki. Następnie uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy i każda grupa wzięła udział w warsztatach. Zajęcia zostały podzielone na trzy bloki tematyczne: pierwszym tematem była profilaktyka handlu ludźmi. Zajęcia przyjęły formę pogadanki, następnie warsztatów, w których uczniowie podzieleni na małe grupy dyskutowali nad problemami podanymi przez prowadzącą zajęcia. Warsztaty zakończyły się dyskusją na temat zagrożeń związanych z handlem ludźmi. Kolejne zajęcia miały charakter czysto praktyczny. Odbywały się one na symulatorach oraz na obrotnicy. Uczniowie dowiedzieli się, jak należy zapinać w aucie pasy bezpieczeństwa, tak, aby pasy spełniały swoją funkcję i w razie wypadku ratowały życie a nie stanowiły kolejne, bardzo realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Każdy z uczniów miał możliwość sprawdzeni a, jak zachowuje się jego ciało w momencie zderzenia . W ramach tego spotkania odbyły się również zajęcia pokazowe na tak zwanej obrotnicy, czyli symulatorze „dachowania” pojazdu. Zajęcia dotyczyły samoewakuacji z pojazdu, który uczestniczył w zdarzeniu drogowym i dachował. Uczniowie dowiedzieli się, jak należy się w takiej sytuacji zachować będąc kierowcą lub pasażerem pojazdu będącego uczestnikiem wypadku. Prowadzący wyczulił również na zachowania, których należy unikać, aby nie spowodować dodatkowego niebezpieczeństwa. Ostatnie zajęcia dotyczyły dokumentów i ich zabezpieczeń. Uczniowie poznali sposoby i techniki zabezpieczeń różnych banknotów i dokumentów, stosowanych zarówno w Polsce jak i na świecie. Okazuje się, że jest tak wiele różnych zabezpieczeń, że podrobienie któregokolwiek z dokumentów stanowi dla fałszerzy ogromne wyzwanie. Uczniowie mogli za pomocą różnych maszyn sprawdzić i obejrzeć zabezpieczenia stosowane na paszportach i dowodach tożsamości stosowanych w różnych krajach.
      Zajęcia zorganizowane w obu jednostkach były bardzo ciekawe, uczniowie opuszczali jednostki pełni wrażeń i emocji związanych nie tylko z tematami prowadzonych zajęć ale również pod ogromnym wrażeniem osób prowadzących zajęcia.
      Trzeci dzień obozu związany był z intensywnym ćwiczeniem musztry oraz przygotowaniem do zbliżającego się Święta Szkoły.
      Opiekę nad uczniami sprawowali wychowawcy klas: Emil Grygowski (IIIC), Monika Werner – Tomasikiewicz (IIc), Grzegorz Zając (IC), aspirant Grzegorz Zawadzki oraz opiekun Piotr Mońka.

M. Werner-Tomasikiewicz