NAUCZYCIELE I LO  KARINA SURMA - DYREKTOR SZKOŁY

  JOLANTA MACHUT - ZASTĘPCA DYREKTORA • religia
  ks. Waldemar Piątek


 • Język Polski
  Dorota Borzeszkowska-Buriak,   Katarzyna Szkup,  Kornelia Sztengiert  


 • Język Angielski
  Natalia Szurgot,  Małgorzata Juszkiewicz,  Robert Sadkowski, 


 • Język Niemiecki
  Monika Werner-Tomasikiewicz,    Beata Pietruczyk


 • Historia
  Irena Baszuk,   Wiktor Bąk, 


 • Wiedza o Społeczeństwie
  Wiktor Bąk, 


 • Matematyka
  Zbigniew Michalak,  Karina Surma,  Grzegorz Zając,  Barbara Papuszka,  


 • Chemia
  Jolanta Burewicz


 • Biologia
  Irena Stasiewicz,   Grzegorz Zając   Janina Lendzion


 • Geografia
  Robert Sadkowski, 


 • Fizyka
  Barbara Papuszka, 


 • Edukacja dla bezpieczeństwa
  Emil Grygowski  


 • Podstawy Przedsiębiorczości
  Barbara Papuszka


 • Plastyka
  Martyna Wójcik 


 • Wiedza o Kulturze
  Katarzyna Szkup 


 • Informatyka
  Piotr Mońka   Rafał Wasyluk


 • Edukacja Policyjna
    Andrzej Gaczkowski


 • Edukacja Ratowniczo-Medyczna
    Agnieszka Neryng


 • Wychowanie Fizyczne
  Emil Grygowski,  Łukasz Podemski,  


 • Pedagog szkolny
  Jolanta Machut


 • Psycholog szkolny
  Sylwia Rogalska


 • Biblioteka
  Katarzyna Szkup,  Piotr Mońka