ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1

      
       
 

  19.09.2018 r.
WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - pobierz05.09.2013 r.
LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZKA POLSKIEGO - MAJ 2014
pobierz

Informator maturalny z języków obcych od 2012 r. - pobierz
100 zadań do rozwiazania z matematyki - poziom rozszerzony - pobierz