Inauguracja roku akademickiego Młodzieżowej Akademii Medycznej


       W środę, 9 października na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym wręczono indeksy nowym słuchaczom Młodzieżowej Akademii Medycznej. Wśród nich znalazło się dziewięć uczennic naszego Liceum.


       Celem jedynego tego typu programu w Polsce jest poszerzenie programu szkoły ponadgimnazjalnej o informacje dotyczące zdrowia człowieka, wymagane zarówno na maturze, jak i w trakcie studiów na kierunkach medycznych i pokrewnych, popularyzacja i poszerzenie wiedzy o zdrowiu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, umożliwienie młodzieży kontaktów z wybitnymi nauczycielami akademickimi. Absolwenci projektu na końcu ostatniego spotkania otrzymają certyfikat ukończenia MAM PUM, a wpis o uczestniczeniu w projekcie z podaniem numeru certyfikatu ukończenia MAM PUM umieszczony na świadectwie ukończenia liceum, w rubryce osiągnięcia ucznia.
      Bezpłatne dla uczniów zajęcia prowadzone przez wybitnych naukowców z różnych dziedzin medycyny i zdrowia publicznego organizowane będą w środy, raz w miesiącu, w auli PUM przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie.
      Środowe, inauguracyjne spotkanie, to również dwa wykłady: "Zmiana stylu życia, jako terapia wspomagająca w leczeniu nie tylko chorób psychicznych"-prof. Jerzy Samochowiec - psychiatra i "Kaszel" - objaw multidyscyplinarny- dr Iwona Witkiewicz - pulmonolog.

Grzegorz Zając