ABSOLUTORIUM MŁODZIEŻOWEJ AKADEMI MEDYCZNEJ W SZCZECINIE


      Absolutorium Młodzieżowej Akademii Medycznej - 14 certyfikatów ukończenia MAM PUM dla 14 uczniów I LO w Nowogardzie. Dnia 2 czerwca 2016 r. czternastu absolwentów Zespołu Szkół nr 1, I Liceum Ogólnokształcącego im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie wzięło udział w uroczystym zakończeniu VII edycji Młodzieżowej Akademii Medycznej "MAM PUM" w roku akademickim 2015/2016. W czasie ostatniego spotkania młodzież wysłuchała także bardzo ciekawego wykładu wygłoszonego przez dr hab. Justynę Wysiecką - Pełka - "Zdrowie psychiczne w dzisiejszych czasach ?"


      Młodzieżowa Akademia Medyczna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie to unikatowy program edukacyjny skierowany do uczniów, którzy marzą o studiach medycznych lub po maturze chcą kontynuować naukę na kierunkach pokrewnych. Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o zdrowiu, integracja abiturientów ze środowiskiem akademickim oraz promocja Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zajęcia odbywały się raz w miesiącu i prowadzone były przez najwybitniejszych profesorów tej uczelni. Po spełnieniu wszystkich wymagań: obecności na wykładach, których w sumie było 24, oraz zaliczeniu 3 testów z wiedzy medycznej uczniowie klas trzecich otrzymali certyfikaty MAM PUM, a na świadectwie ukończenia liceum w miejscu - szczególne osiągnięcia - wpis potwierdzający otrzymanie certyfikatu MAM PUM wraz z jego numerem. Opiekunem grupy uczniów była p. Irena Stasiewicz.
      Współpraca z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie już od pięciu lat jest poszerzeniem oferty edukacyjnej szkoły.

I. Stasiewicz