RUSZYŁ PROJEKT MAM-PUM 2016/2017


      W czwartek, 6 października br. rozpoczęła się kolejna edycja Młodzieżowej Akademii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (MAM PUM). W gronie słuchaczy znalazła się również grupa 20 uczniów z naszego liceum, którzy mieli okazję wysłuchać wykładów prowadzonych przez nauczycieli akademickich PUM w Szczecinie.


       Pierwszy wykład inaugurujący projekt wygłosił ginekolog-położnik prof. Zbigniew Celewicz nt „Opieka nad matką i dzieckiem – zdrowie od połogu do porodu”, kolejnym prelegentem był neonatolog prof. Jacek Rudnicki, który opowiedział o zawodzie neonatologa, jako pierwszego lekarza człowieka.
      Celem jedynego tego typu programu w Polsce jest między innymi:
      1. edukacja młodzieży,
      2. poszerzenie programu szkoły ponadgimnazjalnej o informacje dotyczące zdrowia człowieka, wymagane zarówno na maturze, jak i w trakcie studiów na kierunkach medycznych i pokrewnych,
      3. pomoc w podjęciu decyzji w sprawie wyboru kierunku studiów i zawodu,
      4. popularyzacja i poszerzenie wiedzy o zdrowiu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
      5. informacja i wymiana doświadczeń nt. różnych form zdobywania wiedzy w poszczególnych szkołach,
      6. umożliwienie młodzieży kontaktów z wybitnymi nauczycielami akademickimi,
      7. próba integracji abiturientów ze środowiskiem akademickim,
      8. pokazanie istoty norm etycznych i moralnych w zawodzie lekarza, pielęgniarki, dietetyka…,
      9. zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia studiów i w przyszłości pracy naukowej w PUM,
      10. zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia studiów w szczecińskich szkołach wyższych na kierunkach medycznych i pokrewnych,
      11. promocja dorobku naukowego pracowników PUM i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - najlepszej szkoły wyższej na Pomorzu Zachodnim,
      12. zachęcenie młodzieży do pracy w Szczecinie.
      Absolwenci projektu na końcu ostatniego spotkania otrzymają:
      1. certyfikat ukończenia MAM PUM,
      2. wpis o uczestniczeniu w projekcie z podaniem numeru certyfikatu ukończenia MAM PUM umieszczony na świadectwie ukończenia liceum, w rubryce osiągnięcia ucznia.
      Bezpłatne dla uczniów zajęcia prowadzone przez wybitnych naukowców z różnych dziedzin medycyny i zdrowia publicznego organizowane będą w każdy pierwszy czwartek miesiąca w auli PUM przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie od 6 października 2016 do 30 kwietnia 2017, o godzinie 17.00.

Grzegorz Zając