KLASA I C NA ZAJĘCIACH EDUKACJI POLICYJNEJ
W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W GOLENIOWIE


      Klasa I o profilu policyjnym, pod opieką wychowawcy klasy p. Emila Grygowskiego oraz sierż. szt. Grzegorza Zawadzkiego udała się z wizytą do Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie. Celem zajęć, w ramach realizowanej edukacji policyjnej, było zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania i obserwacja pracy tamtejszej jednostki.


      Po przybyciu na miejsce klasę powitała pani rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie asp. Julita Filipczuk, w obecności której udaliśmy się najpierw w miejsce garażowania pojazdów służbowych. Tam asystent Referatu Ruchu Drogowego asp. Mariusz Karasiak opowiedział o służbie w Ruchu Drogowym, wyjaśnił czym zajmują się policjanci Ruchu Drogowego. Zaprezentował także pojazdy służbowe będące na wyposażeniu Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie w tym dwa motocykle. Następnie klasie policyjnej został pokazany obiekt w postaci siłowni, gdzie policjanci doskonalą swoją kondycję oraz podnoszą wytrzymałość.
      Pani rzecznik asp. Julita Filipczuk zaprowadziła nas również do pomieszczenia, gdzie swoją pracę wykonują technicy Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie. Technik asp. szt. Robert Ogórski przedstawił młodzieży sposób i charakterystykę pracy technika w tutejszej jednostce. Następnie udaliśmy się do sali odpraw, gdzie spotkał się z nami I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie podinsp. Leszek Nowak. Podczas spotkania pan komendant opowiedział on sposobie funkcjonowania jednostki, przedstawił jej stan etatowy, opowiedział pokrótce czym zajmuje się każdy jej wydział i zachęcił do wstąpienia w szeregi Policji.
      W sali odpraw została również przedstawiona prezentacja na temat tego jakie warunki musi spełniać kandydat na Policjanta. Odwiedził nas także asp. szt. Jacek Twardy - kierownik Referatu Prewencji, który opowiedział o służbie policjantów Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego. Pokazał klasie wyposażenie policjanta, które potrzebne jest w trakcie zabezpieczania imprez masowych. W skład tego wyposażenia wchodzą: kamizelka przeciwuderzeniowa, pałka służbowa, kask ochronny, ochraniacze na ręce oraz nogi i tarcza. W ramach pokazu sprzęt ten założył także jeden z uczniów.
      Wizyta w Komendzie Powiatowej Policji w Goleniowie przebiegła w bardzo miłej atmosferze. Dzięki uprzejmości Pana Komendanta insp. Krzysztofa Targońskiego, uczniowie dowiedzieli się, jak funkcjonuje Komenda i poznali charakter pracy każdego z Wydziałów.

sierż.szt. Grzegorz Zawadzki