ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1

       
       
 


31.03.2016 r.
WYWIADÓWKA OTWARTA DLA RODZICÓW
We wtorek, 5 kwietnia 2016 r. zapraszamy wszystkich rodziców na wywiadówkę otwartą. O godzinie 16.30 spotkanie z wychowawcami klas. O godz. 17.00 możliwość konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
Zapraszamy szczególnie rodziców i opiekunów uczniów klas trzecich. Już za miesiąc dla klas trzecich koniec roku szkolnego!

26.11.2014 r.
WYWIADÓWKA OTWARTA - WTOREK, 2 GRUDNIA 2014 R.
We wtorek, 2 grudnia br. odbędzie sie wywiadówka otwarta dla rodziców i opiekunów uczniów wszystkich klas I LO. Początek zebrania: godz. 16.30 - spotkanie z wychowawcą klasy;
godz. 17.00 - możliwość spotkania z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
W tym dniu, podczas zebrania odbędzie się również spotkanie z przedstawicielami uczniów klas trzecich, w sprawie organizacji studniówki.
Gorąco zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów młodzieży, gdyż koniec pierwszego semestru już za trzy tygodnie.
23.09.2014 r.
 • dni dodatkowo wolne od zajęć w roku szkolnym 2014/2015 - pobierz

 • 08.07.2014 r.
  ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015
  Poniżej podajemy zestaw podręczników na nowy rok szkolny 2014/2015 dla poszczególnych klas. W klasach pierwszych podręcznik do nauki języka obcego, najlepiej zakupić we wrześniu, po diagnozie wstępnej i zakwalifikowaniu do grupy językowej, właściwej ze względu na poziom znajomości języka.
  Ponadto przypominamy, że w pierwszych dniach września odbędzie się kiermasz używanych podręczników, więc warto zaczekać.
  - zestaw podręczników dla klas pierwszych - pobierz
  - zestaw podręczników dla klas drugich - pobierz
  - zestaw podręczników dla klas trzecich - pobierz
  22.05.2013 r.
  ZEBRANIE Z RODZICAMI - 11 CZERWCA 2013, GODZ. 16.30
  We wtorek, 11 czerwca 2013 roku, odbędzie się zebranie z rodzicami wszystkich klas. Od godziny 16.30 - zebrania klasowe, czyli spotkanie z wychowawcą. Po zebraniach ogólnych, od godziny 17.00 możliwość spotkania z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Na zebraniu nauczyciele przekażą informacje na temat proponowanych ocen końcoworocznych oraz przedstawią wyniki diagnozy maturalnej w klasach drugich.
  Zapraszamy!

  20.05.2013 r.
 • harmonogram prac związanych z klasyfikacją końcoworoczną - rok szkolny 2012/2013 - pobierz

 • 05.04.2013 r.
  WYWIADÓWKA OTWARTA - WTOREK - 9 KWIETNIA 2013, GODZ. 16.30
  We wtorek, 9 kwietnia 2013 r. zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów młodzieży na wywiadówkę otwartą. To już ostatni moment, aby uzyskać informację o wynikach w nauce uczniów klas trzecich, którzy już 26 kwietnia kończą naukę w szkole. Pozostali uczniowie mają do końca roku jeszcze trzy miesiące, ale warto już teraz zasięgnąć szczegółowych informacji o postępach w nauce. Od godziny 17.00 mozna bedzie spotkać się z nauczycielami każdego przedmiotu. Szczegóły zebrania w ulotce poniżej do pobrania.
  ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SERDECZNIE.
  harmonogram spotkania z rodzicami - pobierz
  03.12.2012 r.
  ZEBRANIE Z RODZICAMI - 5 GRUDNIA 2012, GODZ. 16.30
  W srodę, 6 grudnia 2012 roku, odbędzie się zebranie z rodzicami wszystkich klas. Od godziny 16.30 - zebrania klasowe, czyli spotkanie z wychowawcą. Po zebraniach ogólnych, od godziny 17.00 możliwość spotkania z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Na zebraniu nauczyciele przekażą informacje na temat ocen proponowanych oraz przedstawią wyniki diagnozy maturalnej w klasach trzecich.
  Zapraszamy!
  pobierz harmonogram spotkań
  28.09.2012 r.
  ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 - pobierz
  02.04.2012 r.
  GIMNAZJALISTO - JUŻ 4 KWIETNIA 2012 R. - "DZIEŃ OTWARTY" - ZAPRASZAMY
  Startujemy o godzinie 8.30. na sali gimnastycznej I LO - wejscie od strony jeziora. Przygotowaliśmy bogaty program artystyczny i kompendium wiedzy na temat naszej szkoły i oferty edukacyjnej.
  Szczegóły w zamieszczonej poniżej ulotce informacyjnej.
  ulotka - pobierz
  02.04.2012 r.
  WYWIADÓWKA OTWARTA - 3 KWIETNIA 2012 R. ORAZ PIKNIK MŁODYCH NAUKOWCÓW
  Zapraszamy wszystkich rodziców, opiekunow i osoby zainteresowane na wywiadówkę otwartą, która odbędzie się w dniu 3 kwietnia o godzinie 17.00. Od godziny 16.00 zapraszamy do udziału w PIKNIKU MŁODYCH NAUKOWCÓW, który przygotowali uczestnicy projektu "Kompetencje kluczowe drogą do kariery", czyli uczniowie klas drugich.
  Zapraszamy wszystkich zaineresowanych - harmonogram do pobrania poniżej.
  harmonogram wywiadówki
  29.09.2011 r.
  Zgodnie z rozporzadzeniem MEN, dyrektor I LO w Nowogardzie podaje do wiadomości wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012. Jednocześnie informujemy, że szkoła jest w tych dniach otwarta i młodzież może uczestniczyć w różnych zajęciach opiekuńczych realizowanych w tym czasie w szkole. Zapraszamy do zapoznania się z wykazem dni dodatkowo wolnych od nauki.
  Dodatkowe dni wolne od zajęć - pobierz
  29.09.2011 r.
  Drogi Rodzicu!
  Dyrekcja i Grono Pedagogiczne I LO w Nowogardzie zapraszają serdecznie na spotkania z wychowawcami klas oraz innymi nauczycielami. Szczegółowy harmonogram spotkań i wywiadówek znajduje się poniżej w pliku do pobrania. Zapraszamy do zapoznania się z terminami spotkań oraz do odwiedzenia wychowawcy. Jeżeli z różnych przyczyn nie możesz uczestniczyć w zebraniu, to prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu szkoły pod numerem telefonu 91 39 20 213.
  pobierz kalendarium
  15.06.2011 r.

  Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, podajemy do publicznej wiadomości wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2010/2011 w ZSO NR 1 I Liceum Ogólnokształcacym w Nowogardzie.

  pobierz
  15.06.2011 r.
  ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PODCZAS WYPOCZYNKU
  Okres letniego wypoczynku to czas, w którym dzieci i młodzież korzysta z wolnego czasu i uczestniczy w różnego rodzaju wyjazdach na kolonie, obozy, czy urlopy wspólnie z rodzicami. Okres ten sprzyja nawiązywaniu nowych kontaktów i znajomości, poznawaniu nowych kolegów i koleżanek. Letni wypoczynek i wakacyjna atmosfera, to z jednej strony wiele radości i zabawy, ale z drugiej strony istnieje szereg zagrożeń, na które szczególnie w tym okresie należy zwracać uwagę.
  czytaj więcej
  17.05.2011 r.
  WYWIADÓWKA OTWARTA - 19 MAJA 2011 r.
  Drogi rodzicu! Przypominamy, że w dniu 19 maja 2011 r. odbędzie się spotkanie z wychowawcami oraz mozliwość konsultacji z nauczycielami wszystkich przedmiotów. Już za miesiąc koniec roku szkolnego, zatem warto sprawdzić, czy twoje dziecko ma jeszcze jakieś zaległości. Zapraszamy wszystkich rodziców na godzinę 16.00 - spotkanie z wychowawcą oraz na 16.30 - spotkanie z pozostałymi nauczycielami.
  ZAPRASZAMY!!!
  09.11.2010 r.
  PRZYPOMINAMY, że w dniu 18 listopada 2010 r. o godz. 16.00, odbędzie się WYWIADÓWKA OTWARTA.
  Zapraszamy wszystkich rodziców na spotkanie z wychowawcami, a następnie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
  23.06.2010 r.
  Drodzy rodzice uczniów I LO w Nowogardzie!
  Kolejny rok szkolny dobiega końca. W życiu naszej szkoły wiele przez ten czas się wydarzyło. Uczniowie brali udział w licznych konkursach i zawodach sportowych, w których wielu osiągnęło znaczące sukcesy. Przystąpiliśmy do kolejnych projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w ramach których młodzież może rozwijać swoje zainteresowania. Ponadto każdy uczeń miał możliwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, które prowadzi każdy z nauczycieli przedmiotowców. Odbyło się także wiele imprez i uroczystości szkolnych z udziałem młodzieży a także rodziców i zaproszonych gości.
  Aby zapoznać się szczegółowo z pracą szkoły zapraszam do dalszej lektury.
  czytaj dalej
  10.06.2010 r.
  Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, podajemy do publicznej wiadomości wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2010/2011 w ZSO NR 1 I Liceum Ogólnokształcacym w Nowogardzie.
  pobierz wykaz
  26.03.2010 r.
  W czwartek, 8 kwietnia 2010 r. odbedzie się WYWIADÓWKA OTWARTA dla rodziców. Spotkanie z wychowawcą klasy o godzinie 16.00, nastepnie o 16.30 możliwość spotkania z nauczycielami przedmiotów.
  Zapraszamy serdecznie wszystkich rodziców!
  Informujemy jednocześnie, że do końca roku szkolnego klas trzecich, pozostał już tylko miesiąc. Do 9 kwietnia zostaną wystawione oceny proponowane, które za pośrednictwem uczniów przekażemy rodzicom, natomiast do 22 kwietnia, nauczyciele mają obowiązek wystawić uczniom klas trzecich oceny końcoworoczne.