SZKOLNY KONKURS
"CHRZEST POLSKI I POCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGO"


      W dniu 19 maja br., w naszej szkole odbył się międzyklasowy konkurs pt.: "Chrzest Polski i początki państwa polskiego". Konkurs zorganizowany został w ramach obchodów 1050 rocznicy chrztu Polski. Do udziału stanęły zespoły trzyosobowe z każdej klasy. Celem konkursu było upamiętnienie rocznicy chrztu, a także przypomnienie ważniejszych wydarzeń z tego okresu.


      Zakres tematyczny konkursu obejmował Chrzest Polski, początki państwa polskiego oraz Millenium.
      Konkurs podzielony był na 4 części. W części 1 każda drużyna rozwiązywała test składający się z 15 pytań, za każdą prawidłową odpowiedź drużyna mogła otrzymać 1 pkt. W czasie, kiedy zespoły rozwiązywały test, kibice obejrzeli krótki materiału filmowego upamiętniający 1050 rocznicę chrztu Polski.
      Zadanie 2 polegało na rozpoznaniu osoby, której fragment życiorysu został przedstawiony. Zespół, który zgłosił się jako pierwszy, musiał podać imię i nazwisko osoby, o której mowa. W tym zadaniu w zależności od podpowiedzi można było uzyskać nawet do 5 punktów.
      W 3 części konkursu uczniowie wszystkich zespołów ponownie rozwiązywali test, tym razem składający się z 12 pytań, za każdą prawidłową odpowiedź drużyna mogła otrzymać 1 pkt.
      Ostatnim zadaniem przed uczestnikami konkursu było rozpoznanie obrazu oraz płaskorzeźby. W przypadku obrazu należało podać jego autora, wiek w którym powstał, tytuł i jego przesłanie oraz główną postać pod krzyżem. Za ten fragment zadania można było otrzymać 4 punkty.
      W przypadku płaskorzeźby należało podać jej nazwę, styl, przez kogo i kiedy została ufundowana oraz wskazać treść jaką przedstawia. Za ten fragment zadania można było również otrzymać 4 punkty.
      Po wszystkich częściach konkursu, zwycięską drużyną okazał się zespół z klasy I B, miejsce drugie zajęła klasa I A, natomiast trzecie miejsce zajęła klasa II B. Na zakończenie konkursu pani dyrektor Karina Surma nagrodziła wszystkich biorących udział w zmaganiach.
      Organizatorkami konkursu były panie Danuta Gutowska, Katarzyna Szkup oraz Jolanta Machut.

J. Machut