MAGICZNA CHEMIA, czyli lekcja chemii na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie


      Każdego roku szczecińskie wyższe uczelnie organizują imprezę popularnonaukową pod nazwą Festiwal Nauki. Celem festiwalu jest zainteresowanie młodzieży różnymi dziedzinami wiedzy oraz zaprezentowanie osiągnięć naukowych naszego regionu.


      W ramach Festiwalu Nauki w dniu 20 września na terenie Szpitala Klinicznego nr 2 w Zakładzie Chemii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie odbyły się warsztaty z chemii, na które zaproszeni zostali uczniowie naszej szkoły. W zajęciach wzięli udział uczniowie klasy drugiej i trzeciej z rozszerzonym programem nauczania z chemii. Wykład pod tytułem „Wpadnijmy w kompleksy, czyli kolorowa chemia” poprowadziła dr n. chem. Małgorzata Stańczyk-Dunaj, która wraz z dr n. med. Jolantą Szymańską-Pasternak poprowadziła też doświadczalną część zajęć. Młodzież miała możliwość samodzielnego przeprowadzenia doświadczeń chemicznych dotyczących miareczkowania. Spotkanie z panią dr Stańczyk-Dunaj było dla nas szczególnie miłym przeżyciem, ponieważ pochodzi ona z Nowogardu.
      Po wyjściu z Zakładu Chemii Medycznej młodzież przeszła do Sali Kopernikańskiej i Sali T. Brzezińskiego. Odbywają się tam wykłady dla słuchaczy PUM. Siedząc w auli uczniowie poczuli się przez chwilę jak studenci medycyny.
      Możliwość udziału w zajęciach organizowanych przez PUM ma dla młodzieży wielkie znaczenie. Uczniowie stoją przed wyborem nie tylko kierunku, ale także uczelni wyższej, na której podejmą w przyszłości studia. Dlatego też warto uczestniczyć w tego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych przez szkoły wyższe.

J. Burewicz