"BEZPIECZNA +" - czas na: "Bezpieczeństwo w sieci"


       Używając darmowych narzędzi internetowych często nieświadomie godzimy się na wykorzystywanie naszych danych w różnych celach. Informacje o nas mogą zostać przechwycone lub pozyskane przez internetowych przestępców. Częściej jednak sami dajemy innym dostęp do nich. Za pośrednictwem Internetu załatwiamy różne ważne sprawy.


       O tym, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w sieci mówiliśmy na spotkaniu ze specjalistą w tej dziedzinie Piotrem Burewiczem. Poruszone zagadnienia dotyczyły cyberprzemocy, bezpieczeństwa finansów, dbania o własny wizerunek w sieci, ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, zagrożeń związanych z użytkowaniem komputera i Internetu , kontaktów z innymi użytkownikami Internetu.
      W drugiej części spotkania pan Piotr opowiadał o karierze zawodowej. Droga zawodowa to jedna z ważniejszych spraw naszego obecnego życia - dzięki niej jesteśmy w stanie kreować naszą przyszłość. Rozwój kariery polega na ciągłym doskonaleniu własnych umiejętności i zdobywaniu doświadczeń, umożliwiających osiąganie coraz lepszej pozycji w firmie i obejmowania odpowiedzialnych stanowisk. Warto więc pokierować swoją karierą tak, by praca była dla nas czymś przyjemnym i perspektywicznym, a nie smutną koniecznością. Przed wyborem studiów warto zwrócić uwagę na nasze zainteresowania i predyspozycje.
      Podobne spotkanie odbyło się z uczniami szkoły podstawowej. Tu jednak skupiono się głównie na cyberprzemocy i sposobach zabezpieczania się przed wyciekiem informacji do Internetu. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w dyskusji, wymieniali się własnymi doświadczeniami i informacjami dotyczącymi zabezpieczenia danych w sieci.

J. Burewicz