Sukcesy uczniów I LO w konkursie z Upowszechniania Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym


      6 maja 2017 r. w Szczecinie, odbyła się XXI edycja Okręgowego Konkursu PCK z Upowszechniania Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym w ramach „Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca” oraz „Tygodnia PCK". Patronat honorowy nad konkursem objęli: Pan Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pani Magdalena Zarębska – Kulesza Zachodniopomorski Kurator Oświaty.


      Zadaniem uczestników Okręgowego Konkursu PCK z Upowszechniania Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym było rozwiązanie pisemnego testu składającego się z 30 pytań. Uczniowie musieli wykazać się znajomością czterech Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. i dwóch protokołów dodatkowych do Konwencji Genewskich z 1977 r. oraz orientacją w zakresie bieżących informacji medialnych. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy z zakresu historii Czerwonego Krzyża i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, a zwłaszcza zasad i norm dotyczących praw człowieka, które powinny być przestrzegane w czasie wojny. W tym roku, wśród uczestników byli również uczniowie naszego liceum, uczeń Marcin Ogiewa, który zajął ostatecznie II miejsce oraz uczennica Anita Łuczkowiak, która uzyskała VI miejsce na 27 uczestników. Opiekunem merytorycznym uczniów była p. Danuta Gutowska.

J. Machut